Integritetspolicy för centrala representanter hos köpare eller säljare av portfölj

Modhi Finance AB har tystnadsplikt och vi ser till att din personliga information blir behandlad på ett säkert sätt enligt gällande regelverk.

Det ska vara lätt för dig att få information och närmare förklaring om tystnadsplikt och vår integritetspolicy. Vår hantering av personlig information följer rekommendationerna enligt branschstandard.

Vad och var

Både i samband med köp och sälj av gäldenärsportföljer behandlas personlig information om centrala representanter hos köpare/säljare. De centrala representanterna är t ex. VD, styrelsemedlemmar och andra i ledningen.

Vem är ansvarig för att behandla din personliga information

Modhi Finance Sweden AB bestämmer varför och hur din personliga information behandlas. Modhi Finance Sweden AB är ansvarig för behandling av din personliga information.

Från vilken källa hämtar vi din personliga information

Vi hämtar din personliga information direkt från dig och din arbetsgivare. Några gånger inhämtar vi information från andra, till exempel från källor hos offentliga och privata verksamheter.

Hur vi hämtar

Vi hämtar din personliga information elektroniskt genom säker överföring till våra datasystem.

Vilken personlig information hämtar vi

 • Identifiering såsom namn, födelsenummer och kopia av legitimation.
 • Kontaktinformation såsom telefonnummer, adress och e-postadress.
 • Finansiell information.
 • Information för att uppfylla lagliga plikter som penningtvätt och rapportering till offentliga myndigheter.

Vad är våra rättsliga underlag för att behandla din personliga information?

Behandlingsrätt för din personliga information är GDPR artikel 6 (1)(f), berättigat intresse. På ett säkert sätt säkrar vi dina intressen och dina rättigheter och din frihet.

I vilka situationer behandlar vi din personliga information?

Ändamålet med vår behandling av din personliga information är lagliga plikter i samband med penningtvätt och rapportering till offentliga myndigheter. Konkret gäller detta i samband med:

 • Administration, som till exempel överföring av transaktioner, kommunikation, betalningar och faktureringar.
 • Förebyggande och avslöjande av straffbara handlingar
 • Säkerhet
 • Ljudinspelning av telefonsamtal och videomöten vid vissa tillfällen
 • Uppfyllandet av branschspecifik reglering

Automatiserade beslut och automatiserad profilering

Vi använder inte din personliga information till profilering eller för att fatta automatiserade beslut.

Om våra behandlingsändamål

Våra behandlingsändamål är reella, aktuella och legitima. Vi behandlar inte din personliga information för sekundärt ändamål som inte hör ihop med det primära ändamålet som låg till grund för att din personliga information från början hämtades. Vi underrättar dig innan vi behandlar din personliga information för sekundärt ändamål, om vi i första omgången hämtat din personliga information för ett primärt ändamål.

Hur länge behåller vi din personliga information?

Vi begränsar hur länge vi lagrar din personliga information till det som är nödvändigt för vårt behandlingsändamål.

Vi värderar kontinuerligt nödvändigheten för vår fortsatta lagring av din personliga information.

Om lagring av din personliga information är nödvändig på grunder som anges i lagstiftningen, kan vi fortsätta att lagra din personliga information.

Delar vi din personliga information?

Med delning eller utlämning av personlig information menar vi överföring till annan verksamhet som har rätt till att använda informationen. Överföring av personlig information till våra databehandlare anses inte som utlämning. Det vi behandlar har sekretessplikt. Detta gäller även mellan bolagen i koncernen.

Vi kommer också lämna ut personlig information till annat företag i koncernen eller koncerngruppen, då utlämning är nödvändig för att tillfredsställa koncernbaserade lednings-, kontroll- och/eller rapporteringskrav fastställda i, eller i enlighet med lagen. Registrerad personlig information kommer endast lämnas ut till offentliga myndigheter och andra tredjeparter när detta följer lagstiftad upplysningsplikt eller upplysningsrätt.

Överför vi din personliga information till land utanför EU / EES?

Vi överför inte din personliga information till land utanför EU / EES.

Så säkrar vi din personliga information

Vi arbetar kontinuerligt med att skydda säkerheten i system och lösningar. Detta innebär bland annat korrekt användning av säkerhetsteknologi, som kryptering och brandväggar, samt utveckla andra åtgärder som främjar säkerheten. Viktiga åtgärder är ett eget styrsystem för informationssäkerhet, tillgångskontroll, undantagshantering och utbildning.

 • Vi säkrar din personliga information med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.
 • Vi har åtgärder som uppdagar och dokumenterar orsaken till eventuella säkerhetsbrott.
 • Säkerhetsbrott rapporteras och hanteras enligt gällande lagstiftning.

Så här använder vi kakor och analysverktyg

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker vår hemsida, samtidigt som vi kan göra vårt bästa för att ge dig den upplevelse du vill ha.

Analysverktyg och statistik gör oss bättre

Våra webbsidor använder sig av kakor (också kallade cookies).

Har du varit inloggad, kan vi använda information om det du gör på webbsidorna till att göra din användarupplevelse bättre. Ändamålet med informationen vi samlar in är att tillrättalägga webbsidorna mer enligt dina behov.

Vi mäter aktivitet på våra webbsidor i form av statistik som:

 • Vad du gör på våra webbsidor, som till exempel vilka sidor du besöker och hur ofta eller hur länge du är där.
 • Din ungefärliga geografiska placering med hjälp IP adress, som därefter görs anonym.
 • Teknisk information om din webbläsare och ditt operationssystem.

Användaranpassningar och sidoupplevelse

Kakor använder vi för att stödja din upplevelse på sidan. De ger oss en «påminnelse» om din tidigare användning och underlag för optimering av innehåll och lösningar.

Kakorna från oss används till att mäta vad du gör på våra webbsidor. Informationen kan användas till att bygga intresse- och användargruppsprofiler.

Inställningar för användning av kakor

Du kan radera registrerade cookies i webbläsaren, om du vill det. Vi gör dig emellertid uppmärksam på att detta kan leda till att någon av våra webbsidor inte fungerar som den ska.

Vi hänvisar för övrigt till riktlinjer för Privacy Policy och Cookie Declaration hos Cookiebot, som används på våra webbsidor.

Du kan ändra och upphäva ditt samtycke via Cookie Declaration på Cookiebots webbsida.

Dina rättigheter

Är du central representant hos köpare eller säljare av portfölj, behandlar Modhi Finance Sweden AB personlig information om dig. Här finner du information om dina rättigheter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information från oss om den personliga information vi har om dig, inklusive:

 • Information om vilka kategorier av personlig information vi har eller kontrollerar,
 • Vad din personliga information används till,
 • Hur vi hämtar din personliga information när den inte hämtas direkt från dig och
 • Vem vi levererar din personliga information till.

På din begäran, kommer vi att ge dig en kopia av din personliga information. Du har rätt att få din personliga information som är oriktig och ofullständig korrigerad. Vi korrigerar ofullständig personlig information när du ger oss korrekt information.

Du har rätt till att be oss radera din personliga information. Vi kan genomföra din begäran om vi behandlar din personliga information, och om:

 • din personliga information inte längre är nödvändig för att ändamålet;
 • du protesterar mot behandlingen som är baserad på vårt berättigade intresse eller du drar tillbaka ditt samtycke;
 • din personliga information har blivit behandlad olagligt;
 • din personliga information kan raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Vi kan inte genomföra din begäran när din personliga information är nödvändig:

 • för att uppfylla en bindande rättslig förpliktelse;
 • för arkivändamål i allmänhetens intresse, för ändamål knutna till vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistiska ändamål;
 • för att fastställa, göra gällande eller försvara rättskrav.

Så utövar du dina rättigheter

Du får gärna kontakta oss om dina rättigheter avseende skydd av din personliga information. Vi accepterar endast skriftliga ärenden då vi inte kan behandla muntliga ärenden utan att först förstå vad ärendet gäller och kunna identifiera dig. Ditt ärende bör innehålla en detaljerad och exakt beskrivning av vilken rättighet du önskar utöva.

Du måste ge oss en kopia av dina identifieringsdokument för att bekräfta din identitet, t ex. ett ID kort eller ett pass. Annan information i dokumentet, såsom foto eller personliga kännetecken, kan tas bort. Vi kan inte acceptera andra medel för att bekräfta din identitet.

Om du vill föreslå andra alternativ, kommer vi överväga dem från fall till fall.

Vår användning av informationen i dina identifieringsdokument:

 • Kommer vara begränsat till verifiering av din identitet, och
 • Kommer inte lagras längre än för detta ändamål.

Du kan skicka din begäran som gäller skydd av din personliga information till dpo@modhi.se. Du mottar vårt svar på din begäran som gäller skydd av din personliga information till din e-postadress. Vi underrättar dig om vår behandling av din begäran inom en månad från det att vi mottagit den.

Dina möjligheter till att inlämna klagomål

Du har möjlighet att inlämna klagomål till ansvarig myndighet där du vanligtvis bor i EU/EES, på ditt arbete i EU/EES eller på platsen för den angivna överträdelsen i EU/EES. Ansvarig myndighet kommer inom rimlig tid underrätta dig om handläggning av klagomålet och resultatet.