Jag kan inte betala nu

Har du mottagit brev från oss men kan inte betala nu? Ta kontakt med oss, så att vi tillsammans kan komma fram till en lösning.

Radgivning Getty Images 466090541

Vi kan alla, periodvis, uppleva att vi har det svårt ekonomiskt. Om du har svårt att betala just nu, kan en framflyttad betalningsfrist eller en avbetalningsplan vara lösningen. Gå in på MinaSidor eller kontakta en av våra handläggare. Vi finns här för att hjälpa dig!

På Mina sidor har du alltid full översikt

Gå till Mina sidor