Inkassoprocessen

Här får du en översikt av de olika stegen i inkassoprocessen.

Skjermbilde 2019 12 03 kl 11 27 58
Publisert 14 feb. 2020

Om du inte klarar av att betala en skuld, kan fordringsägaren vända sig till ett inkassobolag för hjälp med att driva in fordran. Inkassobolag måste följa de lagar och förordingar som finns uppsatta för inkassoverksamhet.

För att få bedriva inkasso i Sverige behöver man ett tillstånd från Datainspektionen. Datainspektionen har till uppgift att se till att bestämmelser i inkassolagen och god inkassosed följs.

Om du anser att du utsatts för åtgärder som strider mot god inkassosed kan du vända dig till Datainspektionen med frågor och klagomål.

Betalningspåminnelse

När en skuld förfaller till betalning får du ofta en betalningspåminnelse. Företag måste inte skicka ut påminnelser, men de flesta gör det ändå för att ge dig en chans att betala innan inkassoåtgärder vidtas. I samband med påminnelsen kan en kostnad på som mest 60 kronor adderas på din skuld.

Inkassokrav

När ett inkassokrav skickas ut, läggs 180 kronor till skulden. Tidsfristen på kravet för att inkomma med betalning eller invändning är 8 dagar. I inkassolagens 5§ finns reglerat vad ett inkassokrav ska innehålla.

Betalningsföreläggande

Om betalning eller invändning inte inkommer under tidsfristen på inkassokravet skickas vanligtvis en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden och en kostnad på 680 kronor adderas då till din skuld. Syftet med betalningsföreläggande är att fastställa skulden. Kronofogden skickar då ett delgivningskvitto till dig som du ska skriva under.

Utslag och betalningsanmärkning

Om du inte betalar till Kronofogden när du delges skulden, så meddelas ett utslag. Skulden är då fastställd. I samband med detta meddelas Kreditupplysningsbolagen som i sin tur utfärdar en betalningsanmärkning.

Verkställighet

När utslaget meddelats ansöker vi om att få beslutet genomfört, dvs verkställt. Kronofogden gör då en undersökning av dina eventuella tillgångar. Det kan vara lön eller andra tillgångar som går att sälja för att betala den utestånde skulden.