Modhi Collect Sweden AB

Modhi Collect Sweden AB är ett inkassobolag som ingår i koncernen SpareBank1 Gruppen AS i Norge.

Våra handläggare har lång erfarenhet av att följa upp och hantera inkassoärenden. För oss är det viktigt att vara professionella mot både kunder och de som har ärenden hos oss. God kompetens och bra bemötande är därför två av våra fokusområden. Våra kunder och de som har ärenden hos oss ska känna sig säkra på att vår verksamhet utförs i enlighet med god inkassosed och vi arbetar intensivt och målmedvetet med att finna lösningar som är genomförbara för varje enskild individ. Modhi Collect Sweden har inkassotillstånd utfärdat av Datainspektionen.